• Nie minęło zbyt wiele czasu od rozpoczęcia działalności AKSO, a po całej Otchłani rozniosła się wieść o tajemniczej mgle, w której znikają statki. Czytaj więcej...
 • Wstrząsy naruszyły spokój Morza Łez!
  Odczuwalne są na całym jego obszarze, a także na Herbacianych Łąkach i w Malinowym Lesie.
 • Karciana Szajka została przejęta. Nowa władza obiecuje wielkie zmiany i całkowitą reorganizację ugrupowania. Pilnie poszukiwani są nowi członkowie. Czytaj więcej...
 • Spectrofobia pilnie potrzebuje rąk do pracy! Możecie nam pomóc zgłaszając się na Mistrzów Gry oraz Moderatorów.
Trwające:
 • Skarb Pompei
 • Zmrożone Serce


  Zapisy:
 • Chwilowo brak

  Zawieszone:
 • Brak
 • Drodzy użytkownicy, oficjalnie przenieśliśmy się na nowy serwer!

  SPECTROFOBIA.FORUMPOLISH.COM

  Zapraszamy do zapoznania się z Uśrednionym Przelicznikiem Waluty. Mamy nadzieję, że przybliży on nieco realia Krainy Luster i Szkarłatnej Otchłani.

  Zimowa Liga Wyzwań Fabularnych nadeszła. Ponownie zapraszamy też na Wieści z Trzech Światów - kanoniczne zdarzenia z okolic Lustra i Glasville. Strzeżcie się mrocznych kopuł Czarnodnia i nieznanego wirusa!

  W Kompendium pojawił się chronologiczny zapis przebiegu I wojny pomiędzy Ludźmi i KL. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.

  Drodzy Gracze, uważajcie z nadawaniem swoim postaciom chorób psychicznych, takich jak schizofrenia czy rozdwojenie jaźni (i wiele innych). Pamiętajcie, że nie są one tylko ładnym dodatkiem ubarwiającym postać, a sporym obciążeniem i MG może wykorzystać je przeciwko Wam na fabule. Radzimy więc dwa razy się zastanowić, zanim zdecydujecie się na takie posunięcie.

  Pilnie poszukujemy Moderatorów i Mistrzów Gry. Jeżeli ktoś rozważa zgłoszenie się, niech czym prędzej napisze w odpowiednim temacie (linki podane w polu Warte uwagi).

  ***

  Drodzy użytkownicy z multikontami!
  Administracja prosi, by wszystkie postaci odwiedzać systematycznie. Jeżeli nie jest się w stanie pisać wszystkimi na fabule, to chociaż raz na parę dni posta w Hyde Park
  .
  Marionetki – otwarte
  Kapelusznicy – otwarte
  Cienie – otwarte
  Upiorna Arystokracja – otwarte
  Lunatycy – otwarte
  Ludzie – otwarte
  Opętańcy – otwarte
  Marionetkarze – otwarte
  Dachowcy – otwarte
  Cyrkowcy – otwarte
  Baśniopisarze – otwarte
  Szklani Ludzie – otwarte
  Strachy – otwarte
  Senne Zjawy – otwarte
  Postaci Specjalne – otwarte

  Ponieważ cierpimy na deficyt Ludzi, każda postać tej rasy otrzyma na start magiczny przedmiot. Jaki to będzie upominek, zależy od jakości Karty Postaci.  » Kartoteka » Opisy Dodatkowe » REGULAMIN KLINIKI
  Poprzedni temat :: Następny temat
  Autor Wiadomość
     Nocna Mgła

  Organizacja MORIA: Renegat
  Godność: Anomander van Vyvern
  Wiek: Z wyglądu 35 lat
  Rasa: Opętaniec
  Lubi: Zwierzęta, naukę, badania naukowe, toksykologię, kynologię, polowania
  Wzrost / waga: 198 cm / 89 kg
  Aktualny ubiór: Skórzane spodnie, kamizela i płaszcz z kapturem, czarna koszula, ciężkie buty, nagolenniki i karwasze ze stali.
  Zawód: Doktor nauk weterynaryjnych
  Pod ręką: Torba medyczna (apteczka), manierka z alkoholem, klepsydra, sztucer, nóż
  Broń: Nóż, sztucer Purdey kalibru 375 H&H z celownikiem Swarovski Z8i
  Nagrody: Prezentełko, Kula Pomocna, Cukrowe Berło
  Stan zdrowia: Zdrowy
  SPECJALNE: Moderator, Pomoc Administracji
  Dołączył: 12 Wrz 2016
  Posty: 221
  Wysłany: 6 Luty 2017, 18:30   REGULAMIN KLINIKI

  REGULAMIN PLACÓWKI MEDYCZNEJ

  Zakładu Opieki Zdrowotnej „KLINIKA”
  Kraina Luster, Miasto Lalek


  Dział I. Postanowienia ogólne

  § 1
  Regulamin niniejszy określa:
  1) cele i zadania ZOZ „KLINIKA”;
  2) miejsce udzielania świadczeń;
  3) rodzaj działalności, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  4) przebieg procesu udzielania świadczeń medycznych ;
  5) warunki i zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w ograniczonym zakresie;
  6) sposób kierowania placówką;
  7) prawa i obowiązki pacjenta.
  8) postanowienia końcowe

  § 3
  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  „Przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, Placówce, Przychodni ” – rozumie się przez to Zakład Opieki Zdrowotnej „KLINIKA” w Krainie Luster,
  „Regulaminie” – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Zakładu Opieki Zdrowotnej „Klinika”,
  ”Dyrektorze” – rozumie się przez to podmiot leczniczy powołujący ZOZ „Klinika” , jedyną osobę uprawnioną do kierowania Zakładem Opieki Zdrowotnej „Klinika”, ambasadora Królestwa Niderlandów, a także jedną z dwóch osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorstwa na zewnątrz – Anomandera van Vyverna. Inną osoba uprawnioną do reprezentowania w ograniczonym zakresie Zakładu Opieki Zdrowotnej „KLINIKA” jest Bane Blackburn.
  „świadczeniu zdrowotnym, działalności medycznej” - należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, badaniu, przywracaniu i dążeniu do poprawy zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, prowadzenia badań i prewencji medycznej lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z: badaniem i poradą lekarską, leczeniem, opieką medyczną, opieką nad zdrowym i chorym dzieckiem, badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, pielęgnacją chorych, pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, prewencją powstawiania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, aktywne oraz szczepienia ochronne, czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

  § 4
  1. ZOZ „KLINIKA” został utworzony przez Anomandera van Vyverna w Krainie Luster w Mieście Lalek.
  2. Siedzibą główną podmiotu leczniczego ZOZ „KLINIKA” jest Miasto Lalek, adres : Kraina Luster, Miasto Lalek, Klinika na Wzgórzu.
  3. Placówka prowadzi działalność na podstawie Prawa Cechu Medycznego Miasta Amsterdam z roku 1725, Edyktu Jego Cesarskiej Wysokości Napoleona Ludwika Bonaparte, Statutu Organizacji Medyków Miasta Londyn z roku 1788 oraz prawa międzynarodowego.
  4. Wydzielona część Placówki stanowi jednocześnie Ambasadę Królestwa Niderlandów w Krainie Luster.

  § 5
  Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników ZOZ „KLINIKA”, a także podmioty i osoby wykonujące świadczenia na rzecz Przychodni na podstawie oddzielnych umów, Pacjentów, wszystkie osoby, istoty, byty, marionetki i inne wchodzące, przebywające na, pod lub nad terenem Placówki oraz istoty i osoby Pacjentom towarzyszące.


  Dział II . Rodzaj działalności leczniczej
  Cele i zadania

  § 6
  1. Rodzaj działalności leczniczej
  W ZOZ „KLINIKA” udzielane są świadczenia medyczne z zakresu chirurgii, dermatologii, ortopedii, analityki medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, a w uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych, świadczenia dodatkowe w ramach akcji kryzysowej, akcje profilaktyczne zgodnie z zakresem przewidzianym umowami podpisanymi z podwykonawcami.

  § 7
  2. Cele i organizacja
  (1) Podstawowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii, ortopedii, analityki medycznej, podstawowej opieki zdrowotnej i innych, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zdobytych i potwierdzonych kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami i najlepszą wiedzą.

  (2) Nie można odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, istocie lub innemu bytowi, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną, przynależność organizacyjną lub przekonania polityczne. ZOZ „KLINIKA” zajmuje się niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

  (3) ZOZ „KLINIKA” jako placówka medyczna z założenia neutralna, powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych (poza niesieniem pomocy rannym) oraz w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

  (4) Placówka służy pomocą władzom publicznym określonego Państwa, Miasta, Krainy lub innego tworu posiadającego prawa skodyfikowane lub zwyczajowe w ich działalności humanitarnej nie podlegając prawu w nich obowiązującemu. ZOZ „KLINIKA” winna zawsze korzystać z samodzielności, pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Przychodni.

  (5) ZOZ „KLINIKA” oraz tereny wchodzące w jej obszar uznawane są za eksterytorialne. W przypadkach pomieszczeń prywatnych Pracowników i Rezydentów ZOZ „KLINIKA” obowiązują zasady konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych.

  (6) Wszystkich pracowników i współpracowników ZOZ „KLINIKA” obowiązuje tajemnica lekarska.

  3. Zadania

  ZADANIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem.
  Podstawowym zadaniem lekarza jest koordynowanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej :
  W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia pacjenta lekarz :
  - prowadzi edukację zdrowotną,
  - uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz podtrzymania i zachowania zdrowia w społeczności lokalnej,
  - wyznaczone zadania lekarz realizuje w kilku obszarach, których celem jest: zachowanie zdrowia, profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób oraz usprawnianie pacjenta.
  w zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz :
  - identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjenta, podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie; szczególnie istotną rolą lekarza jest oddziaływanie na akceptację przez pacjenta stanu zdrowia i wynikających z tego stanu ograniczeń,
  - prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
  w zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz :
  - planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
  - informuje pacjenta i/lub jego rodzinę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do aktualnego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia,
  - przeprowadza badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej,
  - wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych,
  - kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne lub do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne,
  - dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców,
  - orzeka o stanie zdrowia pacjenta w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.
  w zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz :
  - planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
  - planuje i uzgadnia z pacjentem działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta,
  - zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
  - wykonuje zabiegi i procedury medyczne lub kieruje pacjenta do ich wykonania u innych świadczeniodawców,
  - kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych,
  - kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,
  - kieruje do leczenia uzdrowiskowego,
  - orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
  - integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych .

  W zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta lekarz:
  - zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez określonych świadczeniodawców,
  - wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne,
  - zleca wydanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

  ZADANIA CHIRURGA
  Lekarz chirurg planuje i realizuje działania medyczne a także opiekę lekarską nad pacjentem w zakresie:
  - leczenia ran czystych i zakażonych, oczyszczenia i zszycia rany, usunięcia ciała obcego z tkanek miękkich, nacięcia ropnia, zastrzału, zanokcicy i ropowicy,
  - diagnostyki i leczenia oparzeń,
  - leczenia złamań zamkniętych i otwartych kończyn,
  - prowadzenia żywienia pozajelitowego pacjenta, kontroli stanu odżywienia,
  - diagnostyki i leczenia urazów mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, klatki
  piersiowej i jamy brzusznej,
  - diagnostyki chirurgicznej tj. różnicowanie i leczenie krwotoków,
  - diagnostyki i leczenia krwawień z przewodu pokarmowego,
  - diagnostyki i leczenia wstrząsu urazowego, krwotocznego, oparzeniowego i septycznego,
  - rozpoznawania i leczenie mnogich obrażeń ciała, opieka nad pacjentem w ciężkim stanie,
  - ratowania życia, reanimacji i przeprowadzanie zabiegów resuscytacyjnych,
  - multidyscyplinarnej opieki krytycznie chorych.

  Do zadań lekarza należy diagnostyka i leczenie chorób oraz opieka nad pacjentem chirurgicznym, w tym:
  - kwalifikacja pacjentów do operacji, przygotowanie chorych do operacji, zastosowanie znieczulenia,
  - opieka pooperacyjna nad pacjentami, zapobieganie i leczenie powikłań pooperacyjnych,
  - leczenie zakażeń, szczególnie ropnych: ropień, ropniak, zgorzel,
  - diagnostyka i leczenie chorób chirurgicznych jamy brzusznej, np. niedrożność jelit, uwięźnięcie przepukliny, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
  - diagnostyka i leczenie chorób chirurgicznych klatki piersiowej,
  - diagnostyka i leczenie chorób chirurgicznych układu moczowego, w tym niewydolności nerek,
  - diagnostyka i leczenie urologicznych chorób chirurgicznych, np. wycięcie nerki, wytworzenie przetoki nerkowej, leczenie uszkodzeń układu moczowego )urazowych i śródoperacyjnych),
  - diagnostyka i leczenie chorób przepony: urazowych i samoistnych,
  - diagnostyka i leczenie chirurgicznych chorób endokrynologicznych,
  - diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej i wad serca,
  - diagnostyka i leczenie chirurgiczne chorób ginekologicznych w obrębie jamy brzusznej, np. skręcenie torbieli jajnika, ropniak jajowodu, ciąża pozamaciczna, mięśniaków macicy, torbieli jajnika,
  - zaburzeń gospodarki białkowej, węglowodanowej, wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej,
  - diagnostyka i leczenie zaburzeń krzepnięcia,
  - profilaktyka przeciwzakrzepowa,
  - diagnostyka i leczenie choroby zakrzepowo - zatorowej,
  - diagnostyka i leczenie zatorowości tętniczej,
  - diagnostyka i leczenie tętniaków aorty,
  - diagnostyka i leczenie miażdżycy i niedrożności tętnic,
  - diagnostyka i leczenie żylaków kończyn dolnych oraz zespołu pozakrzepowego,
  przeszczepianie narządów.


  ZADANIA ORTOPEDY
  Do zadań lekarza ortopedy należy:
  - przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych i czynnościowych poszczególnych elementów układu ruchu oraz powiązanych z nimi nerwów i naczyń krwionośnych i limfatycznych;
  - udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych: po urazach, upadkach, przy złamaniach, skręceniach, zwichnięciach oraz prowadzenie dalszego leczenia objawowego i interwencyjnego po tych zdarzeniach;
  - amputacja i protezowanie kończyn;
  - współpraca z neurochirurgami, chirurgami naczyniowymi i chirurgami ogólnymi podczas planowania zabiegu operacyjnego i w czasie jego trwania;
  - pobieranie materiału biologicznego do badań oraz interpretacja otrzymanych wyników;
  - leczenie i rehabilitacja wad wrodzonych i nabytych, skutków chorób zwyrodnieniowych, nowotworowych i reumatycznych;
  - opieka pooperacyjna;
  - wykonywanie znieczuleń miejscowych, przewodowych, splotowych;
  - współpraca przy planowaniu i wdrażaniu żywienia pozajelitowego i opieka nad pacjentem w tym zakresie;
  - wydawanie zaświadczeń, opinii, wniosków dotyczących odszkodowań, ubezpieczenia, przyznania świadczeń pieniężnych, grupy inwalidzkiej.

  ZADANIA PIELĘGNIARKI
  Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:
  - Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych;
  - Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych;
  - Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych;
  - Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
  - Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  - Organizacja grup wsparcia;
  - Realizacja szczepień ochronnych;
  - Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

  Świadczenia diagnostyczne:
  - Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  - Wykonywanie badania fizykalnego;
  - Wykonywanie pomiarów i ich ocena;
  - Wykonywanie testów;
  - Prowadzenie bilansu wodnego;
  - Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
  - Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.

  Świadczenia pielęgnacyjne:
  - Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
  - Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
  - Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

  Świadczenia lecznicze:
  - Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
  - Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
  - Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna;
  - Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu);
  - Wykonywanie wlewów doodbytniczych;
  - Podawanie leków różnymi drogami i technikami;
  - Wykonywanie zleceń lekarskich;
  - Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń;
  - Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących;
  - Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu;
  - Zdejmowanie szwów;
  - Stawianie baniek lekarskich;
  - Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  Świadczenia usprawniające:
  - Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień;
  - Usprawnienie ruchowe;
  - Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
  - Ćwiczenia ogólnousprawniające.

  Dział III. Kierowanie ZOZ „KLINIKA”
  § 8
  1. Przychodnią kieruje Dyrektor i reprezentuję ją na zewnątrz.
  2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.
  3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy.
  4. Dyrektor ma prawo do wprowadzenia na terenie Placówki i należących do niej terenów stanu wyjątkowego.

  § 9
  Do wyłącznej dyspozycji Dyrektor zastrzega sobie:
  1) organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,
  2) zatwierdzenie planów inwestycyjnych,
  3) tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
  4) wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania określonych spraw,
  5) reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu pokontrolnym,
  6) zawieranie i podpisywanie umów na usługi medyczne,
  7) współpracę ogólną z organami i władzami lokalnymi,
  8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przychodni,
  9) wprowadzanie stanu wyjątkowego,
  10) nagradzanie i karanie pracowników i współpracowników.

  § 10
  1. Dyrektor kieruje Przychodnią przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw lub zakresów czynności.
  2. Do podstawowych obowiązków w/w osób należy w szczególności:
  a) organizacja pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
  b) egzekwowanie od podległych pracowników należytej jakości pracy,
  c) zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy przez podległych pracowników,
  d) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  e) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny oraz wyników pracy podległych pracowników,
  f) wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród pracowników,
  g) organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Przychodni,
  h) wdrażanie do stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Przychodni,
  i) organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej.

  § 11
  Podczas nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni upoważniony przez niego pracownik.

  § 12
  1. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Przychodni należy:
  1) dbałość o interesy pracodawcy,
  2) przestrzeganie obowiązujących regulaminów,
  3) sumienna, lojalna i rzetelna praca,
  4) wykonywanie powierzonych obowiązków,
  5) samokształcenie,
  6) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
  7) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uwag ,
  8) odpowiedzialność za powierzone mienie, zadania i obowiązki
  9) zachowanie tajemnicy lekarskiej
  10) posłuszeństwo władzom placówki.

  2. Pracownicy Przychodni mają prawo do:
  1) poszanowania przez przełożonych i współpracowników,
  2) zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich uprawnień pracowniczych,
  3) samodzielnego działania i kontaktowania się z pracownikami innych komórek organizacyjnych
  w załatwianiu spraw,
  4) reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych z przełożonym,
  5) odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.


  Dział IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń

  § 13
  Zakład udziela świadczeń medycznych z zakresu chirurgii, dermatologii, ortopedii, analityki medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, a w uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych, świadczenia dodatkowe w ramach akcji kryzysowej, akcje profilaktyczne zgodnie z zakresem przewidzianym umowami podpisanymi z podwykonawcami w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń.

  § 14
  1. Świadczenia zdrowotne w ZOZ „KLINIKA” udzielane są przez osoby wykonujące zawody
  medyczne.
  2. Osoby, o których mowa w ust. 1 winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne,
  określone w odrębnych przepisach.
  3. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze
  wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami
  etyki zawodowej.
  4. Pomieszczenia oraz wyposażenie Przychodni w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom
  fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
  5. Aparatura i sprzęt medyczny Zakładu są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

  § 15
  1. Warunkiem udzielenia nieodpłatnych świadczeń jest stan zagrożenia życia.
  2. Ceny za świadczenia udzielane na życzenie Pacjenta, bez skierowania lub wykraczające poza
  kompetencje podstawowej opieki zdrowotnej są cenami umownymi zawartymi w cenniku
  dostępnym, ze względu na ich dynamiczny charakter w Recepcji Placówki.

  §16
  1. Rejestracja pacjentów odbywa się całą dobę, zarówno osobiście, przez członków rodziny, czy też osoby trzecie uprawnione, jak i listownie, z wyznaczeniem przez Placówkę godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
  2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
  3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
  4. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia albo stanu zagrożenia życia Zakład udziela
  pomocy doraźnej każdej osobie zgłaszającej się, która wymaga takiej pomocy.


  §17
  Świadczenia zdrowotne:
  1) Lekarze w ZOZ „KLINIKA” udzielają świadczeń od pierwszego do piątego dnia tygodnia od godziny 06:00 do 18:00, a szóstego dnia od 07:00 do 16:00. Siódmego dnia tygodnia przyjmowani są wyłącznie pacjenci w stanie zagrożenia życia. Placówka nie przyjmuje pacjentów i nie świadczy usług w dni wolne od pracy, których wykaz udostępniony jest w Recepcji z wyjątkiem udzielenia świadczeń osobom w przypadku, których występuje obawa zagrożenia życia.
  Świadczenia realizowane są w formie zabiegów operacyjnych, porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych - poprzez wizyty domowe. Dni i godziny przyjęć w tym wizyt domowych określa harmonogram pracy świadczeniodawcy stanowiący integralną część umowy z Placówką.
  2) W ramach realizacji zakresu świadczenia lekarza, zapewnione jest funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od pierwszego dnia tygodnia do piątego dnia tygodnia pomiędzy godz. 06.00 i 18.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, punktu szczepień minimum 1 raz w tygodniu po godz. 15.00. Personel medyczny wykonujący szczepienia ochronne posiada uprawnienia do wykonywania szczepień.
  3) W gabinecie zabiegowym, o którym mowa w ust. 2 wykonywane są, zabiegi i procedury
  diagnostyczno-terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, związane z udzieloną przez lekarza poradą lekarską.
  4) W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia świadczeniobiorcy, zapewniona jest realizacja niektórych świadczeń, o których mowa w ust. 3, także poprzez wizyty domowe. Na realizację zleceń pozostających w kompetencjach pielęgniarki, lekarz wydaje skierowanie.
  5) W przypadku, gdy w wyniku udzielonej przez lekarza porady lekarskiej zachodzi konieczność
  wykonania badań laboratoryjnych, Przychodnia zapewnia pobranie materiałów do badań.
  6) Lekarz może wystawić receptę świadczeniobiorcy na leki zalecane przez innego lekarza.


  § 18
  Dokumentacja medyczna – zasady ogólne:
  1. Zakład, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
  2. Zakład udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom:
  1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
  2) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym z punktu widzenia Placówki;
  4) sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  6) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  4. Zakład udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w ust. 2, w następujący sposób:
  1) do wglądu w Przychodni;
  2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;


  Dział V . Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

  § 19
  Lekarz jest dla pacjenta przewodnikiem w temacie leczenia. To on decyduje o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badania diagnostyczne.
  1. Zakład może współdziałać z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w Zakładzie, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Zakładzie.
  2. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi , w zakresie określonym w pkt. 1, określają przepisy odrębne oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami a ZOZ „KLINIKA” ;


  I . W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz współpracuje z:
  a) pielęgniarką
  b) innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami pacjentów;
  c) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

  II . W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka współpracuje z:
  a) lekarzem i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
  b) inną pielęgniarką;
  c) położną;
  d) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
  e) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
  f) rodziną lub opiekunami świadczeniobiorcy.

  4. W/w lekarz współpracuje ściśle z podmiotami leczniczymi , które udzielają stacjonarnej i
  ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami
  specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, z klinikami i instytucjami naukowymi.
  5. Współpracując z innymi podmiotami leczniczymi, czy też z lekarzami prowadzącymi praktyki
  indywidualne lekarz powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, a w tym celu:

  a. kierować go na badania diagnostyczne i do takich zakładów, które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,
  b. w razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,
  c. w razie konieczności leczenia stacjonarnego kierować pacjenta do właściwego szpitala
  uwzględniając jego życzenia w tym zakresie,
  6. Lekarze ZOZ „KLINIKA” są zobowiązani prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


  Dział VI . Prawa i obowiązki pacjenta

  § 20
  Prawa Pacjenta

  Pacjent ma prawo do :
  (1) poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  (2) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  (3) przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
  (4) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych.

  III . Szczegółowy zakres praw pacjenta określa Dyrektor i udostępniona
  pacjentom w poczekalni ZOZ „KLINIKA” , na tablicy ogłoszeń.
  IV . Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń
  zdrowotnych, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora.

  § 21
  Obowiązki Pacjenta
  (1) przestrzeganie regulaminu porządkowego Zakładu,
  (2) przestrzeganie zakazów obowiązujących na terenie Zakładu,
  (3) przestrzegania zasad higieny osobistej,
  (4) posiadanie ważnych dokumentów,
  (5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
  (6) przestrzeganie zaleceń lekarza,
  (7) zachowywać się w sposób nie zakłócający pracy w Zakładzie, a także spokoju innych osób.

  2. Nie przestrzeganie zasad regulaminu może być podstawą do wydalenia pacjenta z Placówki.


  Dział VII . Przepisy końcowe

  § 22
  1. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
  2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.

  3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na
  wniosek pacjenta w rejestracji.

  4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w
  ZOZ „KLINIKA”.

  5.Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora ZOZ „KLINIKA”.

  6. Każdy Pracownik lub Współpracownik musi podpisać regulamin na znak jego bezwarunkowej akceptacji.
  _________________
  Wyświetl posty z ostatnich:   
  Po drugiej stronie krzywego zwierciadła... Strona Główna
  Odpowiedz do tematu
  Nie możesz pisać nowych tematów
  Nie możesz odpowiadać w tematach
  Nie możesz zmieniać swoich postów
  Nie możesz usuwać swoich postów
  Nie możesz głosować w ankietach
  Możesz załączać pliki na tym forum
  Możesz ściągać załączniki na tym forum
  Dodaj temat do Ulubionych
  Wersja do druku

  Skocz do:    Copyrights © by Spectrofobia Team
  Wygląd projektu Oleandra. Bardzo dziękujemy Noritoshiemu za pomoc przy kodowaniu.

  Forum chronione jest prawami autorskimi!
  Zakaz kopiowania i rozpowszechniania całości bądź części forum bez zgody jego twórców. Dotyczy także kodów graficznych!

  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
  Template AdInfinitum
  Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10